Zoeken:

Meest gelezen

Een open discussie


BTW Correctie Privegebruik Bedrijfsvoertuigen per 1 juli 2011


Op vrijdag 17 juni 2011 heeft de staatssecretaris Weekers van Financiën  aangekondigd dat de wettelijke regeling voor het corrigeren van btw-aftrek op het privégebruik van een bedrijfsvoertuig door personeel en ondernemers zal worden gewijzigd. Wat is er aan de hand? De huidige aftrekbeperking vastgelegd in het “Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting” (BUA) zal worden vervangen door een btw-heffing over het privégebruik.

Rechtbank Haarlem heeft op 1 juni 2011 geoordeeld dat een ondernemer met succes een beroep kan doen op het gelijkheidsbeginsel voor de btw-correctie privégebruik bedrijfsvoertuig en dat het beleid van de staatsecretaris om bij de btw-correctie aansluiting te zoeken bij het inkomstenbelasting- en loonbelastingforfait, voor de btw niet relevant is. Volgens de rechtbank is er sprake van begunstigend beleid voor gebruikers van milieuvriendelijke auto’s ten opzichte van gebruikers van andere auto’s, terwijl alle auto’s als gelijke gevallen worden gezien door de rechtbank. Gevolg hiervan is dat alle belastingplichtigen zich op dit begunstigende beleid kunnen beroepen (toepassing van de meest gunstige correctiepercentage), aldus de rechtbank. Staatssecretaris Weekers heeft op 14 juni 2011 aangekondigd dat de Belastingdienst in beroep zal gaan tegen deze uitspraak van Rechtbank Haarlem. Omdat het niet helemaal zeker is dat een hogere rechter het oordeel van de rechtbank zal afwijzen, wordt er wetgeving voorbereid die tot gevol zal hebben dat de btw-correctie wordt losgekoppeld van de bijtelling in inkomsten- en loonbelasting. Weekers heeft op 17 juni 2011 aangekondigd hoe deze nieuwe correctiemethodiek er, in grote lijnen, zal uitzien.

Nieuwe correctiemethode privégebruik auto’s per 1 juli 2011
Het privégebruik van bedrijfsvoertuigen door personeel en ondernemers zal volgens de aankondiging van de staatssecretaris volgens de volgende methodiek worden gecorrigeerd:

  • De btw op de kosten met betrekking tot de auto’s wordt in beginsel volledig afgetrokken;
  • Aan het einde van het jaar is btw verschuldig over het daadwerkelijk privegebruik als de ondernemer geen vergoeding vraagt voor het privégebruik van de auto.
    Woon- werkverkeer wordt daarbij overigens, anders dan nu, voor de btw als privégebruik aangemerkt. Ondernemers kunnen er ook voor kiezen een correctie te maken ter grootte van een forfaitair percentage van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm);
  • Door lage vergoedingen voor het privégebruik in rekening te brengen zal de staatssecretaris zal maatregelen nemen om te voorkomen dat de heffing over het privégebruik kan worden geminimaliseerd . In dergelijke gevallen zal de heffingsmaatstaf voor de correctie vermoedelijk worden gesteld op de ‘normale waarde’ van het privégebruik.

Hallo wereld!


Welkom bij . Dit is je eerste post. Wijzig of verwijder het, en dan ben je klaar om te beginnen met bloggen!

Deze blog wordt aangedreven door WordPress  |  Termen van inhoud  |  Verantwoordelijkheid

FinancialRed.com | Hollands Kanaal